Чиме се бавимо

Удружење „Наша будућност“ је основано 2014. године у циљу пружања подршке расељеним и избеглим Србима са Косова и Метохије и Републике Српске. Оснивачи удружења су угледни грађани, такође расељена и избегла лица. На почетку свог рада удружење је изабрало управни одбор као највиши орган удружења. У статуту удружења садржане су одредбе начина деловања и рада. Основна три циља која опредељују стратегију удружења су:

1. Увид у потребе расељених и избеглих лица на територији општине Аранђеловац - на основу добијених података удружење је сачинило списак потреба и складно томе одредило приоритенте задатке и сагледавање реалних могућности за решавање проблема.

2. Решавање егзистенцијалних проблема расељених и избеглих лица у складу са објективним потребама.

3. Успостављање контаката и сарадње са потенцијалним донаторима у циљу што ефикаснијег и квалитетнијег деловања Удружења. Поред решавања социјалних проблема удружење је предузело низ активности на плану очувања културног идентитета расељених лица, где смо постигли значајне резултате. Наглашавамо да смо имали разумевање општинских установа културе града Аранђеловца на обострано задовољство. Чланови нашег удружења покретачи су вишеструких акција добровољног давања крви за потребе медицинског центра у Косовској Митровици. Удружење је учествовало и у реализацији бројних културних садржаја на нивоу града Аранђеловца.

Mисија

Остваривање мерљиве и трајне промене у животима појединаца и друштва.

Визија

Проширење удружење и ван граница Србије, са циљем прикупљања помоћи.

Сврха

Пружање помоћи свакој особи којој је помоћ неопходна.

Циљ

Збрињавање и пружање помоћи што већем броју људи.

Циљеви удружења

Неговање историјских, моралних, културних и привредних достигнућа српског народа.

Упознавање шире јавности са обичајима, традицијом и очувањем обичаја и традиција српског народа.

Јачање свести избеглих и расељених лица на очувању споменика духовне културе и верске баштине српског народа.

Организовање дружења чланова удружења на у Србији ради размене искустава у области истраживања обичаја и традиција у Србији.

Обезбеђивање помоћи и смештаја старим и болесним лицима.

Давање доприноса за заштиту животне средине

Управни одбор

Оснивачи удружења су угледни грађани, такође расељена и избегла лица. На почетку свог рада удружење је изабрало управни одбор као највиши орган удружења. У статуту удружења садржане су одредбе начина деловања и рада.