ДОНИРАЈ

Удружење Срба са Косова и Метохије и Босне и Херцеговине
Аранђеловац, Браће Југовића 29
Матични број 28145594
PIB 108529550

„Наша Будућност” је младо непрофитабилно удружење основано 2014. године са циљем неговања историјских, моралних, културних и привредних достигнућа српског народа, као и упознавањем шире јавности са обичајима, традицијом и очувањем обичаја српског народа. У остваривању својих циљева и задатака, као и популаризацији и промоцији споменика духовне културе и верске баштине, удружење има трошкова које није у могућности да финансира из сопствених извора због чега је принуђено да Вам се обрати за помоћ позивајући Вас да као спонзор или донатор, помогнете и тиме дате свој велики допринос у даљем раду удружења.

Наш текући рачун је:
155-26647-94
„HALKBANK” Београд

Надамо се да ће потенцијални донатори после увида у активности удружења Наша Будућност, донети одлуку да се придруже и допринесу у решавању бројних проблема социјално угрожених грађана. Удружење ће редовно информисати донаторе и потенцијалне донаторе о резултатима својег рада представљајући конкретне пројекте за решавање сваког појединачног случаја.